top of page

Yasal Bütünlük

Solar Türkiye, insan kaynakları yönetimi süreçlerini bütünsel bakış açısıyla tüm güncel yasal ve hukuki gereklilikler ışığında tasarlayarak sürdürmektedir.  Yasal mevzuat, ilgili yönetmelikler, toplu iş sözleşmesi ve şirket içi prosedürler esasında işveren ve çalışanlar arasındaki iş birliğini, çalışma barışı ve uyumunu sağlayan yönetim tarzı benimsenmektedir.

bottom of page