top of page

Performans Değerlendirme

Solar performans yönetim sistemi, kurumun vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere erişilmesi için kurumsal ve bireysel performansı objektif olarak değerlendirmeyi ve çalışanların gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.   Performans yönetimine bakış açımızı; yüksek performansımızın devamlılığının sağlanması, başarılı performansın ödüllendirilmesi, gelişime açık yönlerin ise gelişim programları ve gerekli desteklerle geliştirilmesi şeklinde özetleyebiliriz.  Gelişim programları çalışanlarımızın hem bireysel hem de kurumsal performanslarını sürdürebilecekleri ve/veya geliştirebilecekleri şekilde tasarlanmaktadır.

bottom of page