top of page
O5IMIY0.jpg

İnsan Kaynakları Politikamız

Solar Türkiye olarak, sürekli değişen çevresel ve ekonomik koşullarda vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz ışığında kurumsal sürdürebilirliğimizi sağlayarak stratejik büyümeyi hedeflemekteyiz. Nitelikli ve kurum bağlılığı yüksek ekibimizin yarattığı katma değerin büyümenin ve başarmanın ön koşullarından biri olduğuna inanıyoruz.

 

İnsan kaynakları politikamız, insana ve deneyime önem verme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, bilgi ve becerilerin sürekli gelişiminin teşviki, açık ve yapıcı iletişim kültürünün bütün süreçlere yansıtılmasının sağlanması ve sürdürülmesi üzerine tasarlanmıştır. 

Solar çalışanları arasında ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapılmaz. Süreçler fırsat eşitliği gözetilerek tasarlanır. Solar Türkiye İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak, üst yönetimin liderliğinde; patlayıcı madde sektöründe kurumumuzu ileriye taşıyacak olan yetenekleri kazanarak, kurum bağlılığını arttırmayı, eğitim ve gelişimine katkı sağlamayı ve yasal mevzuatlar kapsamında yönetmeyi amaç olarak benimsemekteyiz. İcra Kurulumuzda insan kaynakları süreçleri ile ilgili alınan kararlar hassasiyetle süreçlere entegre edilmektedir. 

bottom of page