top of page

Seçme ve Yerleştirme

İşin gerekliliklerini karşılayan yetkinliklerde bilgi ve beceriye sahip, gelişim potansiyeli yüksek, Solar`ın vizyon, misyon ve değerlerini benimseyip yaşatacak ve etik değerleri önemseyen, 18 yaşından büyük adaylar arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek seçme ve yerleştirme yapılmaktadır.  Tüm adaylarda aradığımız temel özellikler gelişim ve değişime açıklık, ekip çalışmasına yatkınlık ve çözüm odaklı yaklaşımdır. Yabancı dil, bilgi ve deneyim pozisyon gereksinimlerine göre farklılaşmaktadır. Açık olan pozisyonlar için öncelikle iç aday potansiyelimiz değerlendirilmektedir. Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini arttıran uygulamalarala düşük devir oranı ve çalışan memnuniyetinin sağlanması öncelik olarak belirlenmiştir.

bottom of page