top of page

Politikalarımız

O5IMIY0.jpg

İnsan Kaynakları Politikamız

Solar Türkiye olarak, sürekli değişen çevresel ve ekonomik koşullarda vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz ışığında kurumsal sürdürebilirliğimizi sağlayarak stratejik büyümeyi hedeflemekteyiz. Nitelikli ve kurum bağlılığı yüksek ekibimizin yarattığı katma değerin büyümenin ve başarmanın ön koşullarından biri olduğuna inanıyoruz.

 

İnsan kaynakları politikamız, insana ve deneyime önem verme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, bilgi ve becerilerin sürekli gelişiminin teşviki, açık ve yapıcı iletişim kültürünün bütün süreçlere yansıtılmasının sağlanması ve sürdürülmesi üzerine tasarlanmıştır. 

Solar çalışanları arasında ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapılmaz. Süreçler fırsat eşitliği gözetilerek tasarlanır. Solar Türkiye İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak, üst yönetimin liderliğinde; patlayıcı madde sektöründe kurumumuzu ileriye taşıyacak olan yetenekleri kazanarak, kurum bağlılığını arttırmayı, eğitim ve gelişimine katkı sağlamayı ve yasal mevzuatlar kapsamında yönetmeyi amaç olarak benimsemekteyiz. İcra Kurulumuzda insan kaynakları süreçleri ile ilgili alınan kararlar hassasiyetle süreçlere entegre edilmektedir. 

2799048.jpg

Sağlık ve Güvenlik Politikamız

Paydaşlarımız için güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak

Paydaşlarımızı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimize katkı sağlayarak geliştirilmesini teşvik etmek.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimize uygun kaynaklar ayırmak ve gereken ekipman, danışmanlık ve denetim olanaklarını sağlamak.

Proaktif önlemler alarak tüm risklerimizi azaltmak, sürekli iyileştirme ve gelişme faaliyetleri yapmak, eğitim programları ile paydaşlarımızı bilgilendirmek.

Organizasyonumuzun her seviyesindeki çalışmalarda yasal gereksinimleri dikkate alarak daha güvenli bir çalışma ortamı ve sürekli gelişen iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak.

2799048.jpg
299803-P7FMRM-367.jpg
299803-P7FMRM-367.jpg

Çevre ve Toplum Politikamız

Çevreye olan etkimizi, en aza indirmek, paydaşlarımızın sağlığı ve yaşam döngüsü anlayışına uygun, sürdürülebilirliği destekleyici çalışmalar yapmak

 

Çevreyi değerli bir hazine olarak görerek, gelecek nesiller için en iyi şekilde korunmasını sağlamak.

 

Tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkında olarak, değerlerini değerlerimiz olarak görerek, kültürel mirasımıza sahip çıkmak

 

Faaliyetlerimizin tümünde yasal uyumluluğa bağlı kalmak.

 

Enerji ve kaynakların kullanımında etkin ve verimli kullanımı teşvik etmek.

 

Tüm paydaşlarımızı içine alan bir çevre bilinci oluşturmak, çevre yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak

bottom of page