top of page

Yemlemeye duyarlı patlayıcı maddeler

GBF/TDS

SOLARGEL-E, yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcıdır. Kapsüle duyarlı değildir. ANFO ile Emülsiyon’un karışımından elde edilir. Genellikle, sulu deliklerde Anfo yerine kullanılmakla birlikte, her tür kayaç yapısında daha iyi parçalanma ve patlayıcı madde maliyetini düşürmek amacıyla kuru deliklerde de kullanılır. Daha iyi taban kesmesi, parçalanma ve öteleme için delik dibi şarjı olarak ta SOLARGEL-E kullanılması önerilir. SOLARGEL-E, sudan etkilenmez. Su içerisinde kaldığı süreçte performans kaybına uğramaz. Sudan daha yoğun olduğu için delik dibine çöker, bu esnada delik içerisindeki su ile yer değiştirerek suyu yukarıya kaldırır.SOLARGEL-E, açığa çıkan enerji ve patlatma değerlerine bağlı olarak, patlatma operasyonlarında mükemmel sonuçlar alınmasına olanak sağlar.SOLARGEL-E’nin ANFO ve Emülsiyon karışım oranlarını değiştirerek kayaç yapısına uygun patlayıcılar üretmek mümkündür. Sert kayaç yapıları için kırma enerjisi yüksek, daha yumuşak kayaçlar için itme enerjisi yani gaz enerjisi yüksek patlayıcı üretilebilir. SOLARGEL-E kartuş ile ambalajlanıp kullanıma sunulabildiği gibi özel donanımlı kamyonlar ile direkt olarak delik içerisine pompalanabilir.
 

 

Kullanım Alanları

 • Her türlü metal ve kömür madenciliğinde

 • Çimento ve kireç fabrikaları hammadde ocaklarında

 • Baraj ve yol çalışmaları ile her türlü demir yolu inşaatlarında

 • Taş ocaklarında

 • Kanal patlatmalarında

 • Her türlü özel patlatma tasarımlarında

Avantajları

 • Yüksek patlama hızı sayesinde, daha iyi parçalanma sağlaması.

 • Patlama sonucunda düşük gaz salınımı.

 • Suya direnci mükemmeldir.

 • Taşınması kolaydır, rahat şarj imkanı sağlar.Daha iyi taban kesmesi, parçalanma ve öteleme için delik dibi şarjı olarakta önerilir.
 


Duyarlılık

SOLARGEL-E, kapsüle duyarlı patlayıcı madde değildir. Ateşlenmesi için mutlaka kapsüle duyarlı patlayıcı gerekmektedir. Firmamız, SOLARGEL-E’nin ateşlenmesinde, yemleme olarak SUPERPOWER-90 ürünlerimizi önermektedir.

 

GBF/TDS

   Ticari adı SOLARANFO olan ürün, ağırlıkça % 94,5 Amonyum Nitrat ve % 5,5 oranında mazotun fabrika ortamında karışımından elde edilen toz patlayıcıdır. ANFO’ nun istenilen özellikte olması için en önemli etken, kullanılan hammaddelerin teknik özelliklerinin ANFO üretimine uygun olmasıdır.

   SOLARANFO, Kapsüle duyarlı patlayıcı değildir. Patlatılması için kapsüle duyarlı bir patlayıcı ile yemlenmesi gerekir. Kapsüle duyarlı SUPERPOWER emülsiyon patlayıcı bu işlem için çok uygundur.

   SOLARANFO, suya dayanıklı patlayıcı madde değildir, sulu deliklerde tek başına kullanılması önerilmez. Özellikle kuru deliklerde kullanılmakla birlikte az sulu ya da sulu deliklerde de su seviyesi geçildikten sonra emülsiyon patlayıcılar ile birlikte kullanılabilir.

   SOLARANFO daha çok orta ve büyük çaplı patlatma deliklerinde kullanılır. 2,0 inch (51 mm) ve daha yüksek çaplarda kullanılması tavsiye edilir.

   SOLARANFO dip ve kolon boyunca ana patlayıcı olarak kullanılır. Akıcı olması nedeni ile dik delik uygulamalarında çok rahat delik şarjı olanağı tanır.

Yüksek İş Güvenliği Sağlar

Kullanım Alanları

 • Açık ocak patlatmalarında,

 • Yerüstü kömür madenciliği üretim ve dekapaj çalışmalarında,

 • Yerüstü metal madenciliği üretim ve dekapaj çalışmalarında,

 • Taş ocaklarındaki patlatma işlemlerinde,

 • Baraj ve otoyol çalışmalarındaki açık kazılarda,

 • Çimento ve kireç fabrikası hammadde ocaklarında,

 • Özel patlatma uygulamalarında.

 

 Avantajları

 • Yüksek iş güvenliği sağlar,

 • Sürtünmeye ve darbeye karşı daha duyarsızdır,

 • Ekonomiktir,

 • Taşınması kolaydır. Dik deliklerde delik içerisine çok rahat şarj edilebilir,

 • Daha iyi parçalanma sağlar.Duyarlılık

SOLARANFO, kapsüle duyarlı değildir. Mutlaka kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcı ile yemlenerek patlatılmalıdır. En iyi sonuç için,  SUPERPOWER kapsüle duyarlı patlayıcı ile patlatılması önerilir.

bottom of page